זכויות יוצרים שמורות לתנועת הרוב

החזון שלנו

החברה הישראלית תכיר במגוון האנושי שבה, תישען על בסיס רחב של סולידריות וערבות הדדית ותיצור בסיס של חיים משותפים,

זה לצד זה תוך הכרה, קבלה וכבוד של כל השותפים בה.


אנחנו רוצים להפוך את המעגל של בורות, פחד, עוינות ועימות ולהחליף אותו בתהליך של הכרות, הבנה ושיתוף פעולה.

מטרות התנועה

יוצרים רוב! אנחנו מאמינים שבכל המגזרים רוב האנשים רוצים לחיות חיים טובים ושקטים עם יחסי שכנות טובים ולכן הרוב בחברה הישראלית צריך להיות של האנשים המוכנים לחיות יחד. לכן, כדי להתגבר על הזרות והניכור, הרוב חייב להתאחד.
 

  • הובלת שינוי תודעתי - מעבר מתודעת תחרות ועימות לתפיסת שותפות והבנה הדדית ומעבר מהתפיסה המקובלת של רוב ומיעוט, לתפיסה חדשה של שותפות בין השבטים השונים בחברה הישראלית.

 

  • פיתוח עשייה משותפת ומודעות ציבורית אפקטיבית ומובהקת, של "החיים ביחד" –הכרה וסולידריות שמסייעים לקדם חיים זה לצד זה, מתוך בחירה.

  • יצירת שפה המאפשרת מודעות, לשבטים האחרים בחברה, שיח חופשי, הגעה להסכמות והכרה באי-הסכמות.

 

  • יצירת עתיד טוב יותר מלא תקווה לנו ולדור ההמשך -

תוך שמירה על הייחודיות של כל שבט ושבט.
 

  • להוות ארגון גג לפעילויות לחיבור בין השבטים בחברה.
     

  • לחולל את השינוי מלמטה למעלה, מהעם עד לממשל.

תנועת "הרוב" היא תנועה חברתית הפועלת במרחב הציבורי הישראלי. התנועה מורכבת מאנשי עשייה מרקעים חברתיים, תרבותיים ודתיים שונים, זיקותיהם הפוליטיות מגוונות. 

חילונים, דתיים, חרדים וערבים השואפים לכונן תשתית רעיונית-חברתית מתקדמת לחיים משותפים.

התנועה פועלת לחיזוק שיתופי הפעולה, ההידברות ובעיקר העשייה המשותפת בין ארבעת השבטים בחברה הישראלית למען יצירת חברה ערכית וטובה יותר.

תנועת "הרוב" הוקמה על ידי אנשי עשייה מכל ארבעת השבטים הישראליים, המגיעים מרקע חברתי, תרבותי, דתי ופוליטי שונה מאוד ומאמינים שלמרות הכל, המשותף בינינו גדול יותר ממה שמפריד בינינו ולכן יש לעשות מעשה מידי בכדי להבטיח שלא נתנתק אחד מהשני.

 

מי אנחנו

הפנים שמאחורי

יוסף שפייזר

ישי בלנקרוט
אבישי נעמת
אלי אדלר
אליאס סמור
חני ברלינר
לילא אסדי
מתן גוטמן
שלומית ראונר