זכויות יוצרים שמורות לתנועת הרוב

החברה הישראלית מורכבת מארבעה שבטים.

חילונים, דתיים, חרדים וערבים. 
על אף השוני בינינו - על הרוב אנחנו יכולים להסכים.

אם הגעתם לכאן אתם כבר חלק מהשינוי.

אודות

תנועת "הרוב" היא תנועה חברתית הפועלת במרחב הציבורי הישראלי. מורכבת מאנשי עשייה מרקעים חברתיים, תרבותיים ודתיים שונים, זיקותיהם הפוליטיות מגוונות, חילונים, דתיים, חרדים וערבים, בשאיפה לכונן תשתית רעיונית-חברתית מעשית הבנויה מנקודות מבט מגוונות. 

התנועה פועלת לחיזוק שיתופי הפעולה, ההידברות ובעיקר העשייה המשותפת בין ארבעת ה"שבטים" בחברה הישראלית למען יצירת חברה ערכית וטובה יותר, למען חיי היומיום המשותפים לכולנו.

זו ההזדמנות לשנות,

זה הזמן ללמוד לחיות כאן ביחד

פעילויות

מפגשים בין ארבעת השבטים

July 5, 2017

1/1
Please reload